Pomagamy Skutecznie

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku od 1 września 2020 r. realizował projekt pn. POMAGAMY SKUTRECZNIE, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem udzielenia grantu było łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowanie wsparcie miało na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy Domu poprzez ograniczenie skutków Covid-19. 

Umowa na realizację ww. projektu została zawarta 29 września 2020 r. Przedmiotem umowy było udzielenie grantu na rzecz Domu, z przeznaczeniem na: 

a) dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych); 

Dopłaty do wynagrodzeń otrzymało 44 pracowników Domu w okresie od września do listopada 2020 r. na łączną wysokość 130.898,47 zł. Przy zastosowaniu kryterium wykonywania pracy bezpośrednio z mieszkańcami, wypłacono dopłaty w następujących wysokościach: 

- 1.450,00- brutto/brutto na łączną kwotę ok. 101.620,00 zł   dla 30 pracowników, 

- 1.087,50- brutto/brutto na łączną kwotę ok. 5.800,00 zł   dla 2 pracowników, 

- 725,00- brutto/brutto na łączną kwotę ok. 23.470,00 zł   dla 12 pracowników. 

b) zakup i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników. 

W zakresie ww. modułu projektu Dom wydatkował środki o łącznej wartości 152.838,86 zł, z przeznaczeniem na: 500 szt. masek medycznych, 800 szt. półmasek filtrujących FFP3, 460 op. rękawic nitrylowych w różnych rozmiarach, 2.400 szt. fartuchów jednorazowych, 100 szt. gogli ochronnych, 200 szt. przyłbic, 120 l pianki do dezynfekcji klamek i poręczy, 270 l koncentratu do dezynfekcji powierzchni płaskich, 350 l żeli i płynów do dezynfekcji rąk, 650 szt. kombinezonów ochronnych, 4 termometry bezdotykowe, 4 maty czyszcząco-dezynfekujące.

Nasze galerie

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 19
tel. 54/412-13-20, fax 54/232-26-67
e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

Dyrektor Domu
tel. 54/412-13-20

Główny Księgowy
tel. 54/412-13-20 wew 22

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

tel. 54/412-13-20 wew 15

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

tel. 54/412-13-20 wew 23

Kierownik Kuchni
tel. 54/412-13-20 wew 21

Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu
tel. 54/411-27-72