Centrum AKTYWNY SENIOR 1

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Przedsięwzięcie:  Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej  w okresie do 31.12.2023 roku

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dokumenty dla kandydatów do projektu

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Kwalifikowalność UP

3. Oświadczenie uczestnika projektu

4. Ankieta

5. Umowa z uczestnikiem

 

Dokumenty dla osób z otoczenia

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Oświadczenie osoby z otoczenia

3. Ankieta

4. Umowa z osoba z otoczenia

 

 

Oznaczenia UE

Nasze galerie

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 19
tel. 54/412-13-20, fax 54/232-26-67
e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

Dyrektor Domu
tel. 54/412-13-20

Główny Księgowy
tel. 54/412-13-20 wew 22

Kierownik Działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego

tel. 54/412-13-20 wew 15

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

tel. 54/412-13-20 wew 23

Kierownik Kuchni
tel. 54/412-13-20 wew 21

Kierownik Ośrodka Dziennego Pobytu
tel. 54/411-27-72